ติดต่อนำวิวัฒน์

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อนำวิวัฒน์ | ร่วมงานกับเรา | แบบฟอร์มสอบถามการขาย
ติดต่อนำวิวัฒน์ | ร่วมงานกับเรา
แบบฟอร์มสอบถามการขาย
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

999/3-5 ม.9 ถ.ประชาอุทิศ-คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

Line Icon Instragram Icon Facebook Icon Youtube Icon
แผนก *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ชื่อจริง *
อีเมล *
นามสกุล *
ข้อความ *
จุดเริ่มต้น... การทำงานอย่างท้าทายในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ เพื่อพิชิตภารกิจและเป้าหมายส่งมอบสุขภาพชีวิตที่ดีของทุกคนให้สำเร็จไปด้วยกัน กำลังรอคุณอยู่ที่นี่
ร่วมงานกับเรา | ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
แผนก :
บริหารกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รายละเอียดงาน :

1. ติดต่อประสานงาน เสนอขายผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ให้กลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรม
2. ทำความเข้าใจและรู้จักผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯ เพื่อเป็นฐานรากในการพูดคุยและนำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคต
   SM กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องต่างๆ ทั้งที่ผลิตในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ
   CS กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ
   SS กลุ่มบริการทำให้ปราศจากเชื้อ
   WS กลุ่มผลิตภัณฑกำจัดขยะติดเชื้อ ทั้งการขายเครื่องฯ และการให้บริการบำบัดขยะติดเชื้อในพื้นที่โดยเฉพาะภายในนิคมฯต่างๆ
3. ค้นหา และเข้าพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
5. มองหาช่องทางการพัฒนาธุรกิจที่สามารถต่อยอดหรือเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้
6. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯต่อลูกค้า
 

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย /หญิง อายุไม่เกิน 28-35 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี สาขาการจัดการ /การตลาด/ วิศวกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. มีทักษะความเป็นผู้นำ
5. ทักษะในการสื่อสารและมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถปรับตัวได้ดี
6. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถขับรถยนต์ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 

รายละเอียดส่วนบุคคล
Resume Icon

อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ

Microsoft Word หรือ PDF เท่านั้น (5MB)

Photo Icon

อัพโหลดรูปภาพของคุณ

ขนาดไฟล์สูงสุด: 400MB

จำนวนไม่เกิน: 1

ชื่อจริง *
นามสกุล *
อีเมล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ที่อยู่ *
อีเมล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Sales Reoresentative (KAM) *
เรื่อง *
Media Channel *
ข้อความ *
Careers
องค์กรที่เป็นมากกว่าองค์กร
กว่า 53 ปีของครอบครัวนำวิวัฒน์ จากการเติบโตของธุรกิจจากธุรกิจระดับครอบครัวสู่องค์กรมหาชน เราไม่เคยละทิ้งและให้ความสำคัญกับความผูกพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความเกื้อกูล ความเข้าใจ ลดช่องว่างให้ได้รู้จักพบปะกันมากขึ้น เช่น การจัดงานปีใหม่ / การไปท่องเที่ยวประจำปี /งานตามโอกาส เทศกาลสำคัญต่างๆ เป็นต้น
Careers
มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรสวัสดิการที่ดี
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตพนักงานในองค์กร สร้างทักษะ ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความเป็นเลิศได้อย่างดี
Careers
รับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม