ติดต่อนำวิวัฒน์

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อนำวิวัฒน์ | ร่วมงานกับเรา | แบบฟอร์มสอบถามการขาย
ติดต่อนำวิวัฒน์ | ร่วมงานกับเรา
แบบฟอร์มสอบถามการขาย
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

999/3-5 ม.9 ถ.ประชาอุทิศ-คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

Line Icon Instragram Icon Facebook Icon Youtube Icon
แผนก *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ชื่อจริง *
อีเมล *
นามสกุล *
ข้อความ *
จุดเริ่มต้น... การทำงานอย่างท้าทายในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ เพื่อพิชิตภารกิจและเป้าหมายส่งมอบสุขภาพชีวิตที่ดีของทุกคนให้สำเร็จไปด้วยกัน กำลังรอคุณอยู่ที่นี่
ร่วมงานกับเรา | ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
แผนก :
บริหารจัดการระบบและพัฒนาคุณภาพ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบริหารจัดการภายใน
รายละเอียดงาน :

1. จัดทำแนวทางการตรวจสอบภายในบริษัท กำหนดวิธีการตรวจสอบ เลือกตัวอย่างข้อมูลและการใช้เทคนิคในการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานและข้อบกพร่อง รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับแผนกต่าง ๆ ในบริษัทฯ
3. ปฏิบัติงาน ตรวจสอบรวบรวมหลักฐานการตรวจ/รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ สรุปผลตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบ
4. รับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Audit) ตามแผนการตรวจสอบ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25-30 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี สาขาการบริหารธุรกิจ,การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทัศนะคติที่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5. ทักษะในการสื่อสารและมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
6. มีความสามารถในการวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

รายละเอียดส่วนบุคคล
Resume Icon

อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ

Microsoft Word หรือ PDF เท่านั้น (5MB)

Photo Icon

อัพโหลดรูปภาพของคุณ

ขนาดไฟล์สูงสุด: 400MB

จำนวนไม่เกิน: 1

ชื่อจริง *
นามสกุล *
อีเมล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ที่อยู่ *
อีเมล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Sales Reoresentative (KAM) *
เรื่อง *
Media Channel *
ข้อความ *
Careers
องค์กรที่เป็นมากกว่าองค์กร
กว่า 53 ปีของครอบครัวนำวิวัฒน์ จากการเติบโตของธุรกิจจากธุรกิจระดับครอบครัวสู่องค์กรมหาชน เราไม่เคยละทิ้งและให้ความสำคัญกับความผูกพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความเกื้อกูล ความเข้าใจ ลดช่องว่างให้ได้รู้จักพบปะกันมากขึ้น เช่น การจัดงานปีใหม่ / การไปท่องเที่ยวประจำปี /งานตามโอกาส เทศกาลสำคัญต่างๆ เป็นต้น
Careers
มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรสวัสดิการที่ดี
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตพนักงานในองค์กร สร้างทักษะ ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความเป็นเลิศได้อย่างดี
Careers
รับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม