นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


กราฟ : รายได้รวม

กราฟแสดงรายได้รวม ตั้งแต่ปี 2563-ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

กราฟ : กำไรสุทธิ

กราฟแสดงกำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 2563-ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

กราฟ : สินทรัพย์รวม

กราฟแสดงสินทรัพย์รวม ตั้งแต่ปี 2563-ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

กราฟ : EBITDA

กราฟ EBITDA ตั้งแต่ปี 2563-ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

กราฟ : สัดส่วนรายได้ 2566

กราฟแสดงสัดส่วนรายได้ ปี 2566

กราฟ : ตารางบัญชีทางการเงินที่สำคัญ

กราฟแสดงตารางบัญชีทางการเงินที่สำคัญ ตั้งแต่ปี 2563-ไตรมาสที่ 3 ปี 2566