นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


รายได้รวม

กราฟแสดงรายได้รวม ตั้งแต่ปี 2563-ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

กำไรสุทธิ

กราฟแสดงกำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 2563-ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

สินทรัพย์รวม

กราฟแสดงสินทรัพย์รวม ตั้งแต่ปี 2563-ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

EBITDA

กราฟ EBITDA ตั้งแต่ปี 2563-ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

สัดส่วนรายได้ 2566

กราฟแสดงสัดส่วนรายได้ ปี 2566

ตารางบัญชีทางการเงินที่สำคัญ

กราฟแสดงตารางบัญชีทางการเงินที่สำคัญ ตั้งแต่ปี 2563-ไตรมาสที่ 3 ปี 2566