บรรษัทภิบาล

แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ยินดีต้อนรับสู่ระบบรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

บริษัท นำวิวัฒน์ ดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการรายงานและแจ้งเบาะแสการทุจริต จึงได้ประกาศใช้ระบบนี้เพื่อ บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่พบเห็นการกระทำผิดที่ฝ่าฝืน กฎหมายกฎระบียบข้อบังคับบริษัทหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท และ/หรือพนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ซอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงานอันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียนให้ข้อมูลหรือจะให้ข้อมูลช่วยเหลือในขั้นตอนการ สืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีการเป็นพยาน การให้ถ้อยคำหรือการ ให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ พนักงานสามารถร้องเรียนได้ตามขอบเขตในเบื้องต้นดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล / บริษัท

ข้อมูลของท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ทั้งนี้นำวิวัฒน์จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับสูงสุดตาม ข้อกำหนดของบริษัทฯ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Privacy Notice ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

เครื่องหมาย * หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ

บริษัท *
ชื่อ - นามสกุล *
ที่อยู่ *
อีเมล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ข้อความ *
Document Icon อัพโหลดหลักฐาน

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ