ติดต่อนำวิวัฒน์

ติดต่อนำวิวัฒน์

ติดต่อนำวิวัฒน์ | ร่วมงานกับเรา | แบบฟอร์มสอบถามการขาย
ติดต่อนำวิวัฒน์ | ร่วมงานกับเรา
แบบฟอร์มสอบถามการขาย
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

999/3-5 ม.9 ถ.ประชาอุทิศ-คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

Line Icon youtube Icon Facebook Icon Instragram Icon
แผนก *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ชื่อจริง *
อีเมล *
นามสกุล *
ข้อความ *
จุดเริ่มต้น... การทำงานอย่างท้าทายในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ เพื่อพิชิตภารกิจและเป้าหมายส่งมอบสุขภาพชีวิตที่ดีของทุกคนให้สำเร็จไปด้วยกัน กำลังรอคุณอยู่ที่นี่
ร่วมงานกับเรา | ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
วันที่ แผนก ตำแหน่ง
29.05.2023 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
27.07.2023 สนับสนุนงานบริการทำให้ปราศจากเชื้อ เจ้าหน้าที่ฐานระบบข้อมูลลูกค้า
27.07.2023 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เจ้าหน้าที่รับแจ้งปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Helpdesk Support)
27.07.2023 บัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี (GL)
27.07.2023 บัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
27.07.2023 บริการหลังการขาย เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
27.07.2023 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เจ้าหน้าที่ IT Support
27.07.2023 บริการหลังการขาย เจ้าหน้าที่ธุรการบริการหลังการขาย
27.07.2023 บริหารกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ เจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
27.07.2023 บริหารจัดการระบบและพัฒนาคุณภาพ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบริหารจัดการภายใน
27.07.2023 ผลิต (โรงงาน) พนักงานไฟฟ้า
27.07.2023 วิศวกรรม (โรงงาน) เจ้าหน้าที่วิศวกรรม
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ที่อยู่ *
อีเมล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Sales Representative (KAM) *
เรื่อง *
Media Channel *
ข้อความ *
Careers

องค์กรที่เป็นมากกว่าองค์กร

กว่า 53 ปีของครอบครัวนำวิวัฒน์ จากการเติบโตของธุรกิจจากธุรกิจระดับครอบครัวสู่องค์กรมหาชน เราไม่เคยละทิ้งและให้ความสำคัญกับความผูกพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความเกื้อกูล ความเข้าใจ ลดช่องว่างให้ได้รู้จักพบปะกันมากขึ้น เช่น การจัดงานปีใหม่ / การไปท่องเที่ยวประจำปี /งานตามโอกาส เทศกาลสำคัญต่างๆ เป็นต้น
Careers

มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรสวัสดิการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตพนักงานในองค์กร สร้างทักษะ ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความเป็นเลิศได้อย่างดี
Careers

รับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารดำเนินงานภาคธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรมตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นหมุนเวียนแบ่งปันสู่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการเรื่องคาร์บอนฟุตปริ้น เป็นต้น