ติดต่อนำวิวัฒน์

ติดต่อนำวิวัฒน์

ติดต่อนำวิวัฒน์ | ร่วมงานกับเรา | แบบฟอร์มสอบถามการขาย
ติดต่อนำวิวัฒน์ | ร่วมงานกับเรา
แบบฟอร์มสอบถามการขาย
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

999/3-5 ม.9 ถ.ประชาอุทิศ-คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

Line Icon youtube Icon Facebook Icon Instragram Icon
แผนก *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ชื่อจริง *
อีเมล *
นามสกุล *
ข้อความ *
จุดเริ่มต้น... การทำงานอย่างท้าทายในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ เพื่อพิชิตภารกิจและเป้าหมายส่งมอบสุขภาพชีวิตที่ดีของทุกคนให้สำเร็จไปด้วยกัน กำลังรอคุณอยู่ที่นี่
ร่วมงานกับเรา | ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ที่อยู่ *
อีเมล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Sales Representative (KAM) *
เรื่อง *
Media Channel *
ข้อความ *
Careers

องค์กรที่เป็นมากกว่าองค์กร

กว่า 53 ปีของครอบครัวนำวิวัฒน์ จากการเติบโตของธุรกิจจากธุรกิจระดับครอบครัวสู่องค์กรมหาชน เราไม่เคยละทิ้งและให้ความสำคัญกับความผูกพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความเกื้อกูล ความเข้าใจ ลดช่องว่างให้ได้รู้จักพบปะกันมากขึ้น เช่น การจัดงานปีใหม่ / การไปท่องเที่ยวประจำปี /งานตามโอกาส เทศกาลสำคัญต่างๆ เป็นต้น
Careers

มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรสวัสดิการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตพนักงานในองค์กร สร้างทักษะ ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความเป็นเลิศได้อย่างดี
Careers

รับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารดำเนินงานภาคธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรมตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นหมุนเวียนแบ่งปันสู่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการเรื่องคาร์บอนฟุตปริ้น เป็นต้น