เกี่ยวกับนำวิวัฒน์

ประวัติ

History Year 1970
ก่อตั้งกิจการ

เริ่มก่อตั้งกิจการในนามร้าน "หนำซุย" ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท เครื่องนึ่งไอน้ำ (ด้วยแก๊ส) เป็นผู้ผลิตรายแรก และผลิตภัณฑ์เครื่องแรกของประเทศที่ถูก ผลิตขึ้นโดยฝีมือคนไทย จัดจำหน่ายให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช เป็นลูกค้ารายแรก

1970
History Year 1992
หจก.
นำวิวัฒน์การช่าง
(1992)

จัดตั้ง หจก.นำวิวัฒน์การช่าง(1992) ด้วยทุนจดทะเบียน 2.0 ล้านบาท

1992
History Year 2005
ISO 9001

ได้รับมาตรฐานการควบคุมระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001

2005
History Year 2009
CE Mark

ได้รับเครื่องหมาย CE Mark (CE Certified) รองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล

2009
History Year 2011
ISO 13485
 • ได้ทำการย้ายที่ตั้งและเปิดโรงงานแห่งใหม่ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
 • มีพื้นที่การผลิตมากกว่า 12,800 ตร.ม รองรับลูกค้ากายในประเทศและต่างประเทศ
 • ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการ ด้านคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485
2011
History Year 2019
มาตรฐาน ASME และ PED
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASME ซึ่งเกี่ยวกับมาตรฐาน สมาคมวิศวกรเครื่องกลอเมริกัน ในเรื่อง "Manufacture and Assembly of Power Boilers"
 • ได้รับรองมาตรฐาน PED (Pressure Equipment Directive)
2019
History Year 2020
The Prime Minister Award
 • ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมขนาดกลาง และ ขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 (The Prime Minister Award)
 • รับมอบประกาศนียปัตร Thailand Trust Mark (T Mark) จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
2020
History Year 2021
ISO 14001
 • บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001
 • บริษัทได้รับรางวัล อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการ เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม จากกระทรวง อุตสาหกรรม ประจำปี 2564 (The Prime Minister Award)
2021
History Year 2022
nam
 • เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 245 ล้านบาท เพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บริษัท อันโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ ปตท.) ได้เข้าซื้อหุ้น เพิ่มทุน ร้อยละ 17.65 ของทุนจดทะเบียน
 • แปรสภาพเป็น บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ได้รับรางวัลผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือ ทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดใน ประเทศไทย โดยนิตยสาร The Global Economics Awards 2022 ประเทศอังกฤษ
2022
History Year 2023
NAM 1ST TRADING DAY

พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก 

2023
History Year 2024
Nam Academy X Aesculap Academy

"Nam Academy” โดยบมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น และ “Aesculap Academy" บ. บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้งานการจัดการเครื่องมือทางการแพทย์บรรจุภัณฑ์และมาตรฐานงานปราศจากเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

2024
History Year 1970
ก่อตั้งกิจการ

เริ่มก่อตั้งกิจการในนามร้าน "หนำซุย" ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท เครื่องนึ่งไอน้ำ (ด้วยแก๊ส) เป็นผู้ผลิตรายแรก และผลิตภัณฑ์เครื่องแรกของประเทศที่ถูก ผลิตขึ้นโดยฝีมือคนไทย จัดจำหน่ายให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช เป็นลูกค้ารายแรก

1970
History Year 1992
หจก.
นำวิวัฒน์การช่าง
(1992)

จัดตั้ง หจก.นำวิวัฒน์การช่าง(1992) ด้วยทุนจดทะเบียน 2.0 ล้านบาท

1992
History Year 2005
ISO 9001

ได้รับมาตรฐานการควบคุมระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001

2005
History Year 2009
CE Mark

ได้รับเครื่องหมาย CE Mark (CE Certified) รองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล

2009
History Year 2011
ISO 13485
 • ได้ทำการย้ายที่ตั้งและเปิดโรงงานแห่งใหม่ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
 • มีพื้นที่การผลิตมากกว่า 12,800 ตร.ม รองรับลูกค้ากายในประเทศและต่างประเทศ
 • ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการ ด้านคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485
2011
History Year 2019
มาตรฐาน ASME และ PED
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASME ซึ่งเกี่ยวกับมาตรฐาน สมาคมวิศวกรเครื่องกลอเมริกัน ในเรื่อง "Manufacture and Assembly of Power Boilers"
 • ได้รับรองมาตรฐาน PED (Pressure Equipment Directive)
2019
History Year 2020
The Prime Minister Award
 • ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมขนาดกลาง และ ขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 (The Prime Minister Award)
 • รับมอบประกาศนียปัตร Thailand Trust Mark (T Mark) จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
2020
History Year 2021
ISO 14001
 • บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001
 • บริษัทได้รับรางวัล อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการ เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม จากกระทรวง อุตสาหกรรม ประจำปี 2564 (The Prime Minister Award)
2021
History Year 2022
nam
 • เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 245 ล้านบาท เพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บริษัท อันโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ ปตท.) ได้เข้าซื้อหุ้น เพิ่มทุน ร้อยละ 17.65 ของทุนจดทะเบียน
 • แปรสภาพเป็น บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ได้รับรางวัลผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือ ทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดใน ประเทศไทย โดยนิตยสาร The Global Economics Awards 2022 ประเทศอังกฤษ
2022
History Year 2023
NAM 1ST TRADING DAY

พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก 

2023
History Year 2024
Nam Academy X Aesculap Academy

"Nam Academy” โดยบมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น และ “Aesculap Academy" บ. บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้งานการจัดการเครื่องมือทางการแพทย์บรรจุภัณฑ์และมาตรฐานงานปราศจากเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

2024