เกี่ยวกับนำวิวัฒน์

ประวัติ

History Year 2513
ก่อตั้งกิจการ

เริ่มก่อตั้งกิจการในนามร้าน "หนำซุย" ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท เครื่องนึ่งไอน้ำ (ด้วยแก๊ส) เป็นผู้ผลิตรายแรก และผลิตภัณฑ์เครื่องแรกของประเทศที่ถูก ผลิตขึ้นโดยฝีมือคนไทย จัดจำหน่ายให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช เป็นลูกค้ารายแรก

2513
History Year 2535
หจก.
นำวิวัฒน์การช่าง
(1992)

จัดตั้ง หจก.นำวิวัฒน์การช่าง(1992) ด้วยทุนจดทะเบียน 2.0 ล้านบาท

2535
History Year 2548
ISO 9001

ได้รับมาตรฐานการควบคุมระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001

2548
History Year 2552
CE Mark

ได้รับเครื่องหมาย CE Mark (CE Certified) รองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล

2552
History Year 2554
ISO 13485
 • ได้ทำการย้ายที่ตั้งและเปิดโรงงานแห่งใหม่ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
 • มีพื้นที่การผลิตมากกว่า 12,800 ตร.ม รองรับลูกค้ากายในประเทศและต่างประเทศ
 • ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการ ด้านคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485
2554
History Year 2562
ASME Certified
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASME Certified ซึ่งเกี่ยวกับมาตรฐาน สมาคมวิศวกรเครื่องกลอเมริกัน ในเรื่อง "Manufacture and assembly of power boilers"
 • ได้รับรองมาตรฐาน PED ( Pressure Equipment Directive )
2562
History Year 2563
The Prime Minister Award
 • ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมขนาดกลาง และ ขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 (The Prime Minister Award )
 • รับมอบประกาศนียปัตร Thailand Trust Mark (T Mark ) จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ( DITP)
2563
History Year 2564
ISO 14001
 • บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001
 • บริษัทได้รับรางวัล อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการ เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม จากกระทรวง อุตสาหกรรม ประจำปี 2564 (The Prime Minister Award )
2564
History Year 2565
nam
 • เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 245 ล้านบาท เพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บริษัท อันโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ ปตท.) ได้เข้าซื้อหุ้น เพิ่มทุน ร้อยละ 17.65 ของทุนจดทะเบียน
 • แปรสภาพเป็น บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ได้รับรางวัลผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือ ทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดใน ประเทศไทย โดยนิตยสาร The Global Economics Awards 2022 ประเทศอังกฤษ
2565
History Year 2513
ก่อตั้งกิจการ

เริ่มก่อตั้งกิจการในนามร้าน "หนำซุย" ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท เครื่องนึ่งไอน้ำ (ด้วยแก๊ส) เป็นผู้ผลิตรายแรก และผลิตภัณฑ์เครื่องแรกของประเทศที่ถูก ผลิตขึ้นโดยฝีมือคนไทย จัดจำหน่ายให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช เป็นลูกค้ารายแรก

2513
History Year 2535
หจก.
นำวิวัฒน์การช่าง
(1992)

จัดตั้ง หจก.นำวิวัฒน์การช่าง(1992) ด้วยทุนจดทะเบียน 2.0 ล้านบาท

2535
History Year 2548
ISO 9001

ได้รับมาตรฐานการควบคุมระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001

2548
History Year 2552
CE Mark

ได้รับเครื่องหมาย CE Mark (CE Certified) รองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล

2552
History Year 2554
ISO 13485
 • ได้ทำการย้ายที่ตั้งและเปิดโรงงานแห่งใหม่ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
 • มีพื้นที่การผลิตมากกว่า 12,800 ตร.ม รองรับลูกค้ากายในประเทศและต่างประเทศ
 • ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการ ด้านคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485
2554
History Year 2562
ASME Certified
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASME Certified ซึ่งเกี่ยวกับมาตรฐาน สมาคมวิศวกรเครื่องกลอเมริกัน ในเรื่อง "Manufacture and assembly of power boilers"
 • ได้รับรองมาตรฐาน PED ( Pressure Equipment Directive )
2562
History Year 2563
The Prime Minister Award
 • ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมขนาดกลาง และ ขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 (The Prime Minister Award )
 • รับมอบประกาศนียปัตร Thailand Trust Mark (T Mark ) จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ( DITP)
2563
History Year 2564
ISO 14001
 • บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001
 • บริษัทได้รับรางวัล อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการ เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม จากกระทรวง อุตสาหกรรม ประจำปี 2564 (The Prime Minister Award )
2564
History Year 2565
nam
 • เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 245 ล้านบาท เพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บริษัท อันโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ ปตท.) ได้เข้าซื้อหุ้น เพิ่มทุน ร้อยละ 17.65 ของทุนจดทะเบียน
 • แปรสภาพเป็น บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ได้รับรางวัลผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือ ทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดใน ประเทศไทย โดยนิตยสาร The Global Economics Awards 2022 ประเทศอังกฤษ
2565