เกี่ยวกับนำวิวัฒน์

รางวัลและการรับรองต่าง ๆ

Rewards
อย. Quality Award 2023
อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2566  เครื่องหมายการันตีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพการประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ 'นำวิวัฒน์' ในประเภทรางวัลสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้วยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานรองรับทั้งในระดับชาติและสากล ประกอบกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ธรรมภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ตอกย้ำว่า นำวิวัฒน์ เราเชื่อเสมอว่ารากฐานของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน บนความซื่อสัตย์ต่อทุกชีวิตจะสร้างความเชื่อมั่นจนนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจและสามารถยืนหยัดอยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้แข็งแกร่งมากขึ้นต่อไป

ดูเพิ่มเติม

Jul 18, 2023

Rewards
The International Diamond Prize for Excellence in Quality 2023
ความภาคภูมิใจสูงสุดกับรางวัลเวทีระดับโลก นำวิวัฒน์ได้รับรางวัล The International Diamond Prize for Excellence in Quality จากสมาคมยุโรปเพื่อการวิจัยคุณภาพ (European Society for Quality Research : ESQR) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ nam ได้เข้ารับรางวัล พร้อมกล่าวสุนทรพจน์แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ "Deliver Better Health Solution" ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม  The International Diamond Prize for Excellence in Quality เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เปรียบเสมือนเครื่องหมายสะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ บนความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจเทียบเท่าระดับสากล อีกทั้งเป็นการแสดงถึงเป็นองค์กรต้นแบบที่มีหลักการดำเนินธุรกิจที่ดี ภายใต้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล มุ่งสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัย ความสำเร็จก้าวสำคัญของ นำวิวัฒน์ ในครั้งนี้ นับเป็นบรรทัดฐานที่ตอกย้ำให้เรามุ่งมั่นวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้นต่อยิ่งๆขึ้นไป

ดูเพิ่มเติม

Jul 18, 2023

Rewards
Numwiwat received the Thai Industrial Honor Award for the 2nd time
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด เข้ารับมอบรางวัล “The Prime Minister’s Industry Award 2021” (รางวัลเกียรติยศอุตสาหกรรมไทยประจำปี 2564) ในสาขารางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ สโมสรทหารบก เกียรติยศแห่งความเชื่อมั่นและรับรองว่า นำวิวัฒน์ ไม่หยุดพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีให้เท่าทันทุกยุคทุกสมัย เพื่อตอบรับต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ในชาติและสากลต่อไป

ดูเพิ่มเติม

Dec 13, 2021

Rewards
นำวิวัฒน์ คว้ารับรางวัลเกียรติยศอุตสาหกรรมไทยประจำปี 2563
รางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี” (Quality Persons Of The Year) จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน พร้อมอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ซึ่งควรค่าแก่การส่งเสริมเพื่อเชิดชูเกียรติยศสืบไป ในโอกาสสำคัญแห่งปีนี้ นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท นำวิวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020" ภาคธุรกิจการแพทย์ ในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของไทย ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 50 ปี ด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบรับต่อความก้าวหน้าในวงการการแพทย์ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานและผู้มอบรางวัลในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ดูเพิ่มเติม

Dec 01, 2020

Rewards
นำวิวัฒน์ คว้ารับรางวัลเกียรติยศอุตสาหกรรมไทยประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท นำวิวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ารับมอบรางวัล “The Prime Minister's Industry Award 2020” (รางวัลเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทยประจำปี 2563) ในสาขารางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ในโอกาสนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนางสาวนันทิภาสิ์ สิริจินดาดิรัชต์ นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดี รางวัล The Prime Minister's Industry Award เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่อุตสาหกรรมไทย เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมไทย โดยผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอีกการการันตีว่า NAMWIWAT มุ่งมั่นผลิตเครื่องมือแพทย์ให้ได้รับการออกแบบอย่างสร้างสรรค์และได้มาตรฐานระดับชาติ เพื่อตอบรับต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ทั้งในไทยและสากลสืบต่อไปในอนาคต

ดูเพิ่มเติม

Dec 14, 2020