สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร

ตอกย้ำด้วยรางวัลแห่งคุณภาพ 3 ปีซ้อน        อย. Quality Award 2024
ตอกย้ำด้วยรางวัลแห่งคุณภาพ 3 ปีซ้อน  อย. Quality Award 2024
ผลลัพธ์ของความสำเร็จในครั้งนี้ ยังคงขับเคลื่อนธุรกิจดำเนินมาโดยต่อเนื่องภายใต้ค่านิยมองค์กร 'NAM' อันได้แก่ N: Innovation มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ A: Agility ว่องไวในทุกสถานการณ์ และ M: Morality ผสานรักษาจรรยาบรรณ ด้วยพันธกิจที่นำวิวัฒน์มุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อทุกชีวิต      เพราะเราเชื่อเสมอว่ารากฐานของสุขภาพที่ดี คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน เราจึงใส่ใจคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตเครื่องมือแพทย์ควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐาน บนความซื่อสัตย์ต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นที่สุด พร้อมพัฒนาศักยภาพเครื่องมือแพทย์ไทยสู่ระดับสากล ขับเคลื่อนควบคู่ไปกับระบบสาธารณสุขไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป

ดูเพิ่มเติม

23 ก.ค. 67

SERVISO Healthcare Solutions อีกความร่วมมือระหว่างนำวิวัฒน์และวิมุต ลุยธุรกิจให้บริการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
SERVISO Healthcare Solutions อีกความร่วมมือระหว่างนำวิวัฒน์และวิมุต ลุยธุรกิจให้บริการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
จากเป้าหมายพัฒนามาตรฐานบริการระบบสาธารณสุข ยกระดับความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย เกิดเป็นการร่วมทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้านงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการสุขภาพ (Healthcare Platform) ภายใต้บริษัทร่วมทุนนามว่า 'บริษัท เซอร์วิโซ เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด' โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการงานสนับสนุนทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยได้รับมาตรฐาน ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อน Healthcare Ecosystem โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 บริการหลัก ดังนี้ - การให้บริการทำให้เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ (Sterile Processing Service)   - การให้บริการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ (Medical Waste Sterilization Service) - การให้บริการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Service) ทั้งนี้การดำเนินงานภายใต้บริษัทใหม่ เริ่มให้บริการแล้วจริงในโรงพยาบาลวิมุตและอยู่ในระหว่างการขยายบริการไปยังสถานพยาบาลทั้งหมดของเครือ และเตรียมเดินหน้าสู่การให้บริการในกลุ่มลูกค้าอื่นต่อไป .

ดูเพิ่มเติม

29 พ.ค. 67

ความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Somnics Inc. ผนึกกำลังลุยขยายตลาด Healthcare Consumer
ความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Somnics Inc. ผนึกกำลังลุยขยายตลาด Healthcare Consumer
ในโอกาสนี้ นำวิวัฒน์ เราได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท Somnics Inc. ด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญตามแผนการขยายตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าส่งออกต่างประเทศและขยายฐานรายได้หลักในปัจจุบันเฉพาะกลุ่ม B2B สู่กลุ่ม B2C โดยบริษัทมีแผนการวิจัย พัฒนาและผลิตเครื่องมือแพทย์ในตลาด Healthcare Consumer ซึ่งสอดคล้องไปกับ Somnics ที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA: Obstructive Sleep Apnea) ช่วยให้หายใจได้ตามธรรมชาติ อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตในการนอนให้ผู้ที่ประสบปัญหานอนกรน อย่าง iNAP (Intraoral Negative Airway Pressure therapy) เทคโนโลยีนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรมากกว่า 190 รายการในไต้หวัน สหรัฐอเมริกาและยุโรป ถูกจัดจำหน่ายกว่า 37 ประเทศ จึงนับเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญที่ NAM X Somnics ร่วมมือเข้าทำตลาดในไทยและภูมิภาคเอเชีย

ดูเพิ่มเติม

18 เม.ย. 67

NAM ร่วมกับ B. BRAUN ยกระดับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อไทยสู่มาตรฐานระดับสากล
NAM ร่วมกับ B. BRAUN ยกระดับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อไทยสู่มาตรฐานระดับสากล
ONE TOGETHER for Safety in Medical Device Reprocessing ผนึกกำลังยกระดับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อไทยสู่มาตรฐานระดับสากล  "Nam Academy” โดยบมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น และ “Aesculap Academy" บ. บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้งานการจัดการเครื่องมือทางการแพทย์บรรจุภัณฑ์และมาตรฐานงานปราศจากเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  ตลอด 54 ปีที่นำวิวัฒน์เป็นผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตามมาตรฐานสาธารณสุขชั้นนำของไทย เราเชี่ยวชาญและเล็งเห็นถึงโอกาสการต่อยอดความเชี่ยวชาญนี้สู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ ทั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่ทางบี บราวน์ (ประเทศไทย)บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลกจากเยอรมนีและยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีพันธกิจเดียวกันกับเรา โดยเริ่มจากเป้าหมายการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่ดีเพื่อความปลอดภัย (Safety Goals) จึงเกิดเป็นทัศนทางวิชาการ แบ่งปันความเชี่ยวชาญ ขยายขีดความสามารถ เสริมสร้างทักษะองค์ความรู้งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อไทยสู่มาตรฐานระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดูเพิ่มเติม

21 มี.ค. 67

อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2566
อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2566
เครื่องหมายการันตีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพการประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ 'นำวิวัฒน์' ในประเภทรางวัลสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้วยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานรองรับทั้งในระดับชาติและสากล ประกอบกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ธรรมภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ตอกย้ำว่า นำวิวัฒน์ เราเชื่อเสมอว่ารากฐานของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน บนความซื่อสัตย์ต่อทุกชีวิตจะสร้างความเชื่อมั่นจนนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจและสามารถยืนหยัดอยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้แข็งแกร่งมากขึ้นต่อไป

ดูเพิ่มเติม

14 ก.ค. 66

 The International Diamond Prize for Excellence in Quality 2023
 The International Diamond Prize for Excellence in Quality 2023
ความภาคภูมิใจสูงสุดกับรางวัลเวทีระดับโลก นำวิวัฒน์ได้รับรางวัล The International Diamond Prize for Excellence in Quality จากสมาคมยุโรปเพื่อการวิจัยคุณภาพ (European Society for Quality Research : ESQR) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ nam ได้เข้ารับรางวัล พร้อมกล่าวสุนทรพจน์แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ "Deliver Better Health Solution" ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม  The International Diamond Prize for Excellence in Quality เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เปรียบเสมือนเครื่องหมายสะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ บนความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจเทียบเท่าระดับสากล อีกทั้งเป็นการแสดงถึงเป็นองค์กรต้นแบบที่มีหลักการดำเนินธุรกิจที่ดี ภายใต้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล มุ่งสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัย ความสำเร็จก้าวสำคัญของ นำวิวัฒน์ ในครั้งนี้ นับเป็นบรรทัดฐานที่ตอกย้ำให้เรามุ่งมั่นวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้นต่อยิ่งๆขึ้นไป

ดูเพิ่มเติม

9 ก.ค. 66

คว้าอีก 1 รางวัลแห่งความสำเร็จจากองค์กรระดับโลก The Global Economics Awards 2022
คว้าอีก 1 รางวัลแห่งความสำเร็จจากองค์กรระดับโลก The Global Economics Awards 2022
รางวัล The Global Economics Awards ในประเภทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่มีนวัตกรรมมากที่สุด (Most Innovation Medical Equipment Manufacturers And Suppliers) เป็นก้าวแห่งความมุ่งมั่นของเราต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจในการเป็นองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ว่าเราทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก รางวัล The Global Economics Awards เป็นเพียงตัวอย่างที่ดีของความอุตสาหะและความน่าเชื่อถือของเรา เราจะใช้ประสบการณ์กว่า 53 ปี บวกกับแนวคิดด้านนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ของเราเพื่อคนไทยและทั่วโลก

ดูเพิ่มเติม

31 ธ.ค. 65

นำวิวัฒน์ จับมือ กลุ่มปตท. ลุยธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคด้านสาธารณสุข
นำวิวัฒน์ จับมือ กลุ่มปตท. ลุยธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคด้านสาธารณสุข
บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง(1992) จำกัด และ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด บริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกาศความสำเร็จในการเจรจาร่วมทุน มูลค่ากว่า 800 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 พ.ค 2565 เพื่อเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุขไทยและภูมิภาคอาเซียน พร้อมขับเคลื่อน New S-Curve มุ่งเดินหน้าวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รุกตลาดทั้งในและต่างประเทศ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง(1992) จำกัด มีรากฐานการประกอบธุรกิจหลักทางด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์กลุ่มทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) ที่มีความเชี่ยวชาญมีฐานลูกค้าสำคัญเป็นโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศด้วยมาตรฐานสากลระดับเดียวกับยุโรปและอเมริกามาอย่างยาวนาน มากกว่า 50 ปี ตามวิสัยทัศน์ “To be a leading brand of medical product and service provider in the global healthcare market” เรามีพันธกิจที่ต้องวิจัยพัฒนา ผลิต จัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ดีที่สุด เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำในระดับสากล ส่งผลให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือในระดับโลก ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล อาทิ ASME, ISO 13485, ISO9001, ISO14001 และ CE Mark เป็นต้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการหลักในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรัฐบาลไทยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ รวมถึง ฐานลูกค้าจากต่างประเทศ แผนยุทธศาสตร์ใหม่ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้วยแผนงานและงบลงทุน 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) รวมกว่า 9.4 แสนล้านบาท ตามกรอบวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond” ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” ที่จะเริ่มต้นในปี 2565 และต่อเนื่องไปอีก 5 ข้างหน้า นอกเหนือจากธุรกิจหลักด้านพลังงานแล้ว ปตท. ยังมุ่งธุรกิจใหม่ หนึ่งในนั้น คือ ธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ (Life Science) โดยการจัดตั้งบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ขึ้นเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมสาธารณสุขคนไทยให้มีความมั่นคง ในความร่วมมือครั้งนี้ เป็นไปตามทิศทางการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ ผนึกความเชี่ยวชาญ ต่อยอดองค์ความรู้ มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงแก่สาธารณสุขไทยและภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสำคัญของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพของอาเซียนในอนาคต

ดูเพิ่มเติม

18 พ.ค. 65

นำวิวัฒน์ปันน้ำใจWelcome Back to Schoolเพื่อเด็กไทยปลอดภัย มั่นใจในวันเปิดเทอม
นำวิวัฒน์ปันน้ำใจWelcome Back to Schoolเพื่อเด็กไทยปลอดภัย มั่นใจในวันเปิดเทอม
วันนี้ (16 พฤษภาคม 2565) นายวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการและกรรมการบริหาร บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด นำทีมพนักงานระดมพลังกาย พลังใจ ช่วย ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องประชุม สนามเด็กเล่น รวมถึงนำเทคโนโลยีการพ่นฆ่าเชื้อในอากาศและบนพื้นผิว เพื่อกำจัดและป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับโรงเรียนวัดคู่สร้าง จ.สมุทรปราการ กิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ คุณครู และบุคลากรผู้เป็นกำลังหลักของการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมั่นใจเมื่อถึงเวลาของเปิดปีการศึกษาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (17 พฤษภาคม 2565) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ดูเพิ่มเติม

16 พ.ค. 65

นำวิวัฒน์ รับมอบรางวัลเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทยประจำปี 2563
นำวิวัฒน์ รับมอบรางวัลเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทยประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท นำวิวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ารับมอบรางวัล “The Prime Minister's Industry Award 2020” (รางวัลเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทยประจำปี 2563) ในสาขารางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ในโอกาสนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนางสาวนันทิภาสิ์ สิริจินดาดิรัชต์ นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดี รางวัล The Prime Minister's Industry Award เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่อุตสาหกรรมไทย เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมไทย โดยผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอีกการการันตีว่า NAMWIWAT มุ่งมั่นผลิตเครื่องมือแพทย์ให้ได้รับการออกแบบอย่างสร้างสรรค์และได้มาตรฐานระดับชาติ เพื่อตอบรับต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ทั้งในไทยและสากลสืบต่อไปในอนาคต

ดูเพิ่มเติม

1 พ.ย. 63

ผู้บริหารกลุ่มบริษัท นำวิวัฒน์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”
ผู้บริหารกลุ่มบริษัท นำวิวัฒน์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”
รางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี” (Quality Persons Of The Year) จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน พร้อมอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ซึ่งควรค่าแก่การส่งเสริมเพื่อเชิดชูเกียรติยศสืบไป ในโอกาสสำคัญแห่งปีนี้ นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท นำวิวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020" ภาคธุรกิจการแพทย์ ในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของไทย ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 50 ปี ด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบรับต่อความก้าวหน้าในวงการการแพทย์ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานและผู้มอบรางวัลในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ดูเพิ่มเติม

1 ต.ค. 63

นำวิวัฒน์ ร่วมบริจาคสมทบทุนแก่มูลนิธิโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
นำวิวัฒน์ ร่วมบริจาคสมทบทุนแก่มูลนิธิโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
นายวิชัย ชัยเทอดเกียรติ ประธานกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท นำวิวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 49 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ดูเพิ่มเติม

1 ก.ย. 63

กลุ่ม บริษัท นำวิวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการรับรอง Thailand Trust Mark (T MARK) ประจำปี 2563
กลุ่ม บริษัท นำวิวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการรับรอง Thailand Trust Mark (T MARK) ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้บริหารกลุ่ม บริษัท นำวิวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เป็น 1 ใน 17 บริษัท ที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark (T Mark) ประจำปี 2563 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยผู้ประกอบการไทยที่ผ่านเกณฑ์ต้องมีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และการดำเนินการที่ผ่านมา DITP ได้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อทำให้ตราสัญลักษณ์ T Mark เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ซื้อและผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถด้านการผลิตและด้านการแข่งขัน และเพื่อภาพลักษณ์ของสินค้าไทยสู่ระดับสากล

ดูเพิ่มเติม

1 ส.ค. 63

แถลงข่าว ความสำเร็จในการวิจัย การนำไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ 12% มาใช้ในการอบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย จากเดิมที่ใช้ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ ที่ความเข้มข้น 58%
แถลงข่าว ความสำเร็จในการวิจัย การนำไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ 12% มาใช้ในการอบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย จากเดิมที่ใช้ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ ที่ความเข้มข้น 58%
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) แถลงความสำเร็จในการวิจัยเครื่องอบฆ่าเชื้อระบบไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (H2O2) ด้วยเทคโนโลยีปลอดเชื้อระบบอุณหภูมิต่ำ โดยใช้ความเข้มข้นของน้ำยาไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์เพียง 12% สำหรับอบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) ได้อย่างปลอดภัย ปราศจากสารตกค้าง การสวมใส่สะดวกสบาย และคงลักษณะทางกายภาพเหมือนหน้ากากใหม่ ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพการกรองของหน้ากาก สามารถกรองอนุภาค PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 85% ตามมาตรฐานที่กำหนด และยังสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน ได้มากกว่า 94% จึงประหยัด และช่วยบรรเทาภาวะการขาดแคลนหน้ากาก N95 ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. และ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 1992 (จำกัด) ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องอบฆ่าเชื้อไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ รายใหญ่ของประเทศไทย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มทส. เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโท นายแพทย์บุระ สินธุภากร ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล รองผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการผู้จัดการ และ นายสุวิทย์ แว่นเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 1992 (จำกัด) ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ ณ อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโท นายแพทย์บุระ สินธุภากร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ มทส. กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทั่วโลก ซึ่งเป็นโรคระบาดรุนแรงที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้เวชภัณฑ์ต่าง ๆ เกิดการขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ากาก N95 ที่ใช้ในการป้องกันและช่วยลดความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดผู้ป่วยมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งนี้แนวทางในการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนที่ได้รับการยอมรับวิธีการหนึ่งคือ การนำหน้ากาก N95 ที่ผ่านการใช้งานแล้ว มาทำการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องอบฆ่าเชื้อระบบไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 58% ที่สามารถอบฆ่าเชื้อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพการกรองของหน้ากาก สำหรับการฆ่าเชื้อเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำนั้นจะ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องสามารถฆ่าเชื้อ เช่น เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิด COVID-19 ได้ ต้องไม่ทำลายระบบกรองของหน้ากาก ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความพอดีของหน้ากากและปลอดภัยต่อผู้ที่สวมใส่หน้ากาก เช่น ไม่มีการแพร่กระจายของสารเคมีเข้าไปในเขตการหายใจ หากระบบการกรองเสียหาย หรือหน้ากากไม่พอดี จะไม่ช่วยลดการสัมผัสกับอนุภาคในอากาศ ดังนั้น ทางทีมวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ มทส. ได้ร่วมกับ ทีมวิจัยของ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 1992 (จำกัด) ทำการวิจัยและทดลองอบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ด้วยเครื่องอบฆ่าเชื้อระบบไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ โดยใช้ความเข้มข้นของน้ำยาเพียง 12% และทดสอบคุณสมบัติหน้ากาก N95 ที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ ซึ่งการวิจัยและทดสอบคุณสมบัติได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ มทส. กล่าวถึง “ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของหน้ากาก N95 ที่ผ่านการใช้งานและผ่านการทำให้ปลอดเชื้อด้วยระบบอุณหภูมิต่ำและระบบไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ โดยใช้ความเข้มข้นของน้ำยา 12% พบว่าปราศจากสารไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ตกค้างในหน้ากาก N95 การสวมใส่สะดวกสบาย ไม่รู้สึกอึดอัด ไม่มีรูรั่วเวลาหายใจ และคงลักษณะทางกายภาพเหมือนหน้ากากใหม่ ความสามารถในการกรองอนุภาค PM2.5 มีประสิทธิภาพมากกว่า 85% ตามที่มาตรฐานกำหนด และมีความสามารถในการกรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน ได้มากกว่า 94% ขนาดโครงสร้างรูของแผ่นกรองอากาศและความแข็งแรงของหน้ากากไม่เปลี่ยนแปลง จากผลวิจัยนี้ถือได้ว่า คณะผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการอบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ด้วยเครื่องอบฆ่าเชื้อระบบไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ โดยใช้ความเข้มข้นของน้ำยาไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์เพียง 12% ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารฆ่าเชื้อ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ปราศจากสารตกค้าง และยังคงคุณลักษณะทางกายภาพและคงประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรค นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดนวัตกรรมการใช้เครื่องอบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95, FFP2, KN95 ด้วยระบบไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ โดยใช้ความเข้มข้นของน้ำยา 12% ในยามที่หน้ากากอนามัยอยู่ในภาวะขาดแคลนได้อีกด้วย”

ดูเพิ่มเติม

1 ก.ค. 63

บริจาคเครื่องอบฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 25 เครื่อง ให้ ร.พ.และบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านกระทรวงสาธารณสุข
บริจาคเครื่องอบฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 25 เครื่อง ให้ ร.พ.และบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องอบฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 25 เครื่อง มูลค่า 50 ล้านบาท จากนายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท นำวิวัฒน์ เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย N95 และชุด PPE ให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำในยามขาดแคลนได้อย่างปลอดภัยมีมาตรฐาน

ดูเพิ่มเติม

1 พ.ค. 62

กิจกรรม

ก้าวข้ามข้อจำกัดสู่การพัฒนาคุณภาพการล้างกล้องส่องตรวจที่ยั่งยืน
ก้าวข้ามข้อจำกัดสู่การพัฒนาคุณภาพการล้างกล้องส่องตรวจที่ยั่งยืน
อีกครั้งสำหรับงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ "Improving the Quality of the Endoscope Reprocessing" จากความท้าทายตลอดการทำหัตถการด้วยเครื่องมือที่มีความซับซ้อนอย่างกล้องส่องตรวจ NAMWIWAT และ Steelco เราจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อคุณภาพการล้างกล้องส่องตรวจที่ได้มาตรฐาน โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหัวข้อหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนทักษะ สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติจริงได้ ดังนี้ Optimizing Endoscope Reprocessing การเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการปฏิบัติของการล้างกล้องส่องตรวจ Management of clinical risk endoscopy การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานด้วยความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากร (Teamwork) The Clinical risk prevention แนวทางการป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ด้วยวิถีการล้าง/ เก็บรักษาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม The Standard of Endoscopy center design ความสำคัญของการออกแบบศูนย์ส่องกล้องให้ได้มาตรฐาน Evidence base and Practice sharing แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สะท้อนข้อจำกัดที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานจริง เป้าหมายท้ายที่สุดและนับเป็นการปลดล็อคความสำเร็จของการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง นั่นคือ ความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย (Patient Safety) ที่เราผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่นี้ยึดเป็นหัวใจตลอดการปฏิบัติงาน

ดูเพิ่มเติม

20 มิ.ย. 67

ผสานความร่วมมือ เสริมสร้างความรู้ สู่มาตรฐานระดับสากล
ผสานความร่วมมือ เสริมสร้างความรู้ สู่มาตรฐานระดับสากล
นำวิวัฒน์ ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ "การทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์และการจัดการเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐาน" แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลประจำอำเภอ 32 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานห้องผ่าตัด หน่วยงานทันตกรรม หน่วยจ่ายกลางและการจัดการเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อในหอผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงการก่อให้เกิดการติดเชื้อในผู้ป่วย บุคลากรและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานระดับสากล   โดยมีอาจารย์นันทิภาสิ์ สิริจินดาดิรัชต์ นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยอาจารย์สุวิทย์ แว่นเกตุ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

ดูเพิ่มเติม

14 มิ.ย. 67

Live from ICN Forum ครั้งที่ 18
Live from ICN Forum ครั้งที่ 18
Bridge to Success สะพานเชื่อมสู่ความสาเร็จด้านการป้องกันการติดเชื้อ ความเข้าใจงานป้องกันควบคุมการติดเชื้ออย่างถูกต้อง ไม่สำคัญน้อยไปกว่าความสามารถในการดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน ตามแนวทางเดียวกันบนพื้นฐานวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพบริการ ควบคู่ไปกับเครื่องมือปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล จะเป็นการต่อยอดความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน นำวิวัฒน์พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และโปรแกรมปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาจากปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดการปฏิบัติงานจริง เพือเสริมผลลัพธ์การป้องกันการติดเชื้อจากขั้นสูงสู่ 'ระดับปราศจากเชื้อ' 

ดูเพิ่มเติม

31 ม.ค. 67

HLD to STERILIZATION
HLD to STERILIZATION
นัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงจากการฆ่าเชื้อระดับสูงสู่การทำให้ปราศจากเชื้อ ในอดีต.. การส่องกล้องทางเดินอาหารเป็นเพียงการนำส่งกล้องขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรค แต่ทว่าวิวัฒนาการการทางการแพทย์ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนามาสู่การทำหัตถการหรือการผ่าตัดภายในช่องทางเดินอาหาร ด้วยเครื่องมือเฉพาะทางที่ถูกพัฒนาให้มีความสามารถรองรับการปฏิบัติงานที่ต้องการความละเอียดซับซ้อนขั้นสูง ลดข้อจำกัดในการรักษา กล้องส่องตรวจบางประเภทจึงมีสถานะเป็น Critical Items ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ควรได้รับการทำความสะอาดในระดับปราศจากเชื้อ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สอดใส่เข้ากับเนื้อเยื่อร่างกายหรือเข้าสู่กระแสโลหิตโดยตรง เพื่อทำลายเชื้อสปอร์แบคทีเรียเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย นำวิวัฒน์ เราได้นำร่องพัฒนานวัตกรรมที่ครบถ้วนในกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในระดับสูงในระดับปราศจากเชื้อของกล่องส่องตรวจที่มีความต่างด้านเวลาเมื่อเทียบกับ HLD เพียง 5 นาที*

ดูเพิ่มเติม

10 ม.ค. 67

Medical Fair Thailand 2023 มหกรรมด้านธุรกิจสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
Medical Fair Thailand 2023 มหกรรมด้านธุรกิจสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
งานนิทรรศการการแพทย์ชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานแห่งโอกาส.. การค้นหาประสบการณ์ใหม่ในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก งานแห่งโอกาส.. การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการแพทย์ล้ำสมัย งานแห่งโอกาส.. การต่อยอดนวัตกรรมสุขภาพเพื่อทุกชีวิต ภายในงานนำวิวัฒน์ได้นำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์ ด้านการฆ่าเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อที่เปรียบเสมือน DNA ของเราให้ทั่วโลกไปร่วมค้นหาและภาคภูมิใจไปกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งผลิตโดยบริษัทคนไทยด้วยฝีมือคนไทยภายใต้มาตรฐานสากลที่พร้อมตอบรับทุกการเปลี่ยนแปลงและความต้องการด้านสุขภาพของโลก  

ดูเพิ่มเติม

13 ก.ย. 66

The Extraordinary Highlights from 25th CSSA,  A year of Sustainable Sterilizing Services!
The Extraordinary Highlights from 25th CSSA,  A year of Sustainable Sterilizing Services!
อีกปีแห่งการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการทำให้ปราศจากเชื้อสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน ทุกนวัตกรรมที่นำวิวัฒน์สร้างสรรค์และคิดค้นล้วนเกิดจากความเข้าใจในเป้าหมายการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในมาตรฐานเพื่อสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง (Patient Safety)    ไฮไลต์นวัตกรรมที่เราได้นำเสนอมากมายภายในงาน อาทิ ⭐️ Ultratop เครื่องล้างอัลตราโซนิคแบบอัตโนมัติ ประหยัดเวลา สามารถล้างอุปกรณ์ที่ต้องการทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไปซับซ้อน พร้อมกับอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นท่อได้ในเวลาเดียวกัน  ⭐️ MTrack Traceability Software ระบบปฏิบัติการที่ช่วยบริหารงานจัดการหน่วยจ่ายกลาง ⭐️ VMAX เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 58% ขนาด 50 ลิตร เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยรอบการทำงานเพียง 18 นาที ⭐️ ETO abator เครื่องบำบัดแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ลดความเสี่ยง สร้างความปลอดภัย ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์ทุกเครื่อง         อีกทั้งยังมีการจัดบรรยายวิชาการพิเศษ Lunch Symposium โดยอจ.สุวิทย์ แว่นเกตุ พร้อมด้วย Mr. Ben Siegmund International Sales Manager, Borer Chemie AG ในหัวข้อเรื่อง "Preserving Medical Devices & Enhancing Patient Safety" การยืดอายุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย การรับมือกับความท้าทายด้านคุณภาพน้ำด้วยนวัตกรรมแบบยั่งยืน

ดูเพิ่มเติม

26 ส.ค. 66

ZERO MEDICAL WASTE ขยะ(ติดเชื้อ)ที่ไม่เหมือนเดิม
ZERO MEDICAL WASTE ขยะ(ติดเชื้อ)ที่ไม่เหมือนเดิม
นำวิวัฒน์ร่วมมือกับ Green Road และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผนึกกำลังต่อยอดโครงการ “ขยะแลกบุญ" ที่ทางกรีนโรดได้คิดสานต่อมาตลอด 11 ปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้นำวิวัฒน์ได้นำทัพรวบรวมขยะติดเชื้อปริมาณ 30,000 กิโลกรัมหรือกว่า 30 ตัน จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการบำบัดฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงระบบ Hybrid Steam Steriliaztion ที่ทางบริษัทฯ ได้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม Infectious Waste Treatment ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้มาซึ่งขยะปลอดเชื้อที่สามารถชี้วัดด้วยทางชีวภาพ (Biological Indicator) ตามมาตรฐานทางการแพทย์ สู่ขยะที่ไม่เหมือนเดิมอย่างอิฐบล็อคและกระถางต้นไม้ เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป โดยนำวิวัฒน์ เรายึดหลัก ขยะเท่ากับศูนย์ หรือ ZERO WASTE แนวคิดการใช้ชีวิตไม่ผลิตขยะ เมื่อทรัพยากรเกิดการหมุนเวียนความสมดุล ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดี ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนไปพร้อมกัน

ดูเพิ่มเติม

13 พ.ค. 66

เก็บตกบรรยากาศงานประชุมวิชาการสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 ประจำปี 2565
เก็บตกบรรยากาศงานประชุมวิชาการสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 ประจำปี 2565
   จากการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนานวัตกรรมที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยเป็นสำคัญ (Patient Safety) ภายในงานเราได้แนะนำนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเรามากมาย อาทิเช่น    VMAX เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 58% ขนาด 50 ลิตร เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยรอบการทำงานเพียง 17 นาที ETO abator เครื่องกำจัดแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ลดความเสี่ยง สร้างความปลอดภัย ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์ทุกเครื่อง Ultratop เครื่องล้างอัลตราโซนิคแบบอัตโนมัติ ประหยัดเวลา สามารถล้างอุปกรณ์ที่ต้องการทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไปพร้อมกับอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นท่อได้ในเวลาเดียวกัน    อีกทั้งยังมีการจัดบรรยายวิชาการพิเศษ Lunch Symposium โดยอจ. สุวิทย์ แว่นเกตุ ในหัวข้อเรื่อง How to (Easily) manage risk by using 'TRACEABILITY

ดูเพิ่มเติม

30 ส.ค. 65

ไฮไลท์

ศูนย์รวบรวมข้อมูล/ ข่าวสารทางการแพทย์และความเคลื่อนไหวองค์กร