สื่อประชาสัมพันธ์

31 ต.ค. 66

NAM 1ST TRADING DAY

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
NAM 1ST TRADING DAY

WE'RE OFFICIALLY PUBLIC COMPANY LIMITED

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเติบโตก้าวสำคัญของนำวิวัฒน์ในครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำพันธกิจ 'Deliver Better Health Solution' เพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้บทบาทใหม่ที่ยิ่งใหญ่และท้าทายกว่าเดิมต่อไป

ขอบคุณทุกความเชื่อมั่น เราสัญญาจะเติบโตอย่างมั่นคงพร้อมอยู่เบื้องหลังระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งในอนาคต

ที่เกี่ยวข้อง