ผู้นำ

ด้านเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
Leading Technology for Life

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

          หรือ “นำวิวัฒน์” ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข รวมถึงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร

            อาทิ ให้บริการหลังการขาย การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการทำให้เครื่องมือและ อุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ บริการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์และบริการวางแผนและปรับปรุงพื้นที่ส่วนงานจ่ายกลางของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นต้น

            ซึ่งบริษัทมีฐานลูกค้าสำคัญเป็นโรงพยาบาลและหน่วยงาน องค์กรทางด้านสาธารณสุขกว่า 1,200 แห่ง ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศด้วยมาตรฐานสากล เทียบเท่ายุโรปและอเมริกามาอย่างยาวนานด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 50 ปี บริษัทส่งเสริมการวิจัยพัฒนา ผลิต จัดหา เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล อาทิ ASME, ISO13485, ISO9001, ISO14001, CE Mark และ PED เป็นต้น

เกี่ยวกับเรา

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูล
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูล
กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทางการแพทย์
กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทางการแพทย์
กลุ่มวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
กลุ่มวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
กลุ่มวัสดุตัวชี้วัดในการทำให้ปราศจากเชื้อ
กลุ่มวัสดุตัวชี้วัดในการทำให้ปราศจากเชื้อ
กลุ่มสินค้าทำความสะอาดทางการแพทย์
กลุ่มสินค้าทำความสะอาดทางการแพทย์

ฐานลูกค้าสำคัญ

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เรามีฐานลูกค้าสำคัญเป็นโรงพยาบาลและหน่วยงานองค์กรทางด้านสาธารณสุขกว่า 1,200 แห่ง
ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจในความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 50 ปี
ในฐานะผู้ผลิต จัดจำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล

อาทิ ASME, ISO13485, ISO9001, ISO14001, CE Mark และ PED เป็นต้น