เกี่ยวกับนำวิวัฒน์

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

__________________________

          หรือ “นำวิวัฒน์” ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข รวมถึงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร

            อาทิ ให้บริการหลังการขาย การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการทำให้เครื่องมือและ อุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ บริการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์และบริการวางแผนและปรับปรุงพื้นที่ส่วนงานจ่ายกลางของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นต้น

            ซึ่งบริษัทมีฐานลูกค้าสำคัญเป็นโรงพยาบาลและหน่วยงาน องค์กรทางด้านสาธารณสุขกว่า 1,200 แห่ง ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศด้วยมาตรฐานสากล เทียบเท่ายุโรปและอเมริกามาอย่างยาวนานด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 50 ปี บริษัทส่งเสริมการวิจัยพัฒนา ผลิต จัดหา เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล อาทิ ASME, ISO13485, ISO9001, ISO14001, CE Mark และ PED เป็นต้น

Icon About

ด้วยความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์
กว่า 50 ปี

Icon About

ผลิตภัณฑ์ครอบคลุม
กว่า 320 รายการ*

 

Icon About

พื้นที่ฐานการผลิต
กว่า 12,800 ตารางเมตร*
 

Icon About

จับมือ กลุ่มปตท.
ลุยธุรกิจเครื่องมือแพทย์

 บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด บริษัทในกลุ่ม ปตท.*

Icon About

การขับเคลื่อนธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ครบวงจร

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
NET ZERO 2040*