สื่อประชาสัมพันธ์

1 ก.พ. 63

ต่อยอดนวัตกรรม N95 ใช้ช้ำ ยามขาดแคลน

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
ต่อยอดนวัตกรรม N95 ใช้ช้ำ ยามขาดแคลน

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ปริมาณการใช้งานหน้ากากอนามัย N95 ในประเทศ และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้นจนทำให้เกิดสภาวะขาดแคลน ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงพยายามคิดค้นเพื่อหาวิธีการที่จะนำหน้ากากอนามัย N95 กลับมาใช้ซ้ำ โดยการต่อยอดนวัตกรรมเครื่องอบฆ่าเชื้อเครื่องไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แบบไอระเหย Hydrogen peroxide vapor (HPV) ที่มีอยู่เดิมให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการอบฆ่าเชื้อวัสดุและอุปกรณ์ จนสามารถใช้อบฆ่าเชื้อหน้าการอนามัยให้นำกลับมาใช้ซ้ำได้สำเร็จ

ที่เกี่ยวข้อง