สื่อประชาสัมพันธ์

21 มี.ค. 67

NAM ร่วมกับ B. BRAUN ยกระดับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อไทยสู่มาตรฐานระดับสากล

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
NAM ร่วมกับ B. BRAUN ยกระดับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อไทยสู่มาตรฐานระดับสากล

ONE TOGETHER for Safety in Medical Device Reprocessing
ผนึกกำลังยกระดับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อไทยสู่มาตรฐานระดับสากล 

"Nam Academy” โดยบมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น และ “Aesculap Academy" บ. บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้งานการจัดการเครื่องมือทางการแพทย์บรรจุภัณฑ์และมาตรฐานงานปราศจากเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

ตลอด 54 ปีที่นำวิวัฒน์เป็นผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตามมาตรฐานสาธารณสุขชั้นนำของไทย เราเชี่ยวชาญและเล็งเห็นถึงโอกาสการต่อยอดความเชี่ยวชาญนี้สู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ ทั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่ทางบี บราวน์ (ประเทศไทย)บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลกจากเยอรมนีและยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีพันธกิจเดียวกันกับเรา โดยเริ่มจากเป้าหมายการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่ดีเพื่อความปลอดภัย (Safety Goals) จึงเกิดเป็นทัศนทางวิชาการ แบ่งปันความเชี่ยวชาญ ขยายขีดความสามารถ เสริมสร้างทักษะองค์ความรู้งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อไทยสู่มาตรฐานระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ที่เกี่ยวข้อง