สื่อประชาสัมพันธ์

1 เม.ย. 62

ปลัดกระทรวงฯ เยี่ยมชมระบบบำบัดขยะติดเชื้อ NAMWIWAT

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
ปลัดกระทรวงฯ เยี่ยมชมระบบบำบัดขยะติดเชื้อ NAMWIWAT

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดขยะติดเชื้อด้วยเทคโนโลยีไฮบริด สามารถหั่นย่อยขยะให้มีขนาดเล็กและนึ่งฆ่าเชื้อได้อัตโนมัติ ภายในศูนย์กำจัดขยะติดเชื้อโรงพยาบาลสงขลา เมื่อเดือนธันวาคม 2562 อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์รักษ์โลก จากนำวิวัฒน์

ที่เกี่ยวข้อง