สื่อประชาสัมพันธ์

20 มิ.ย. 67

ก้าวข้ามข้อจำกัดสู่การพัฒนาคุณภาพการล้างกล้องส่องตรวจที่ยั่งยืน

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
ก้าวข้ามข้อจำกัดสู่การพัฒนาคุณภาพการล้างกล้องส่องตรวจที่ยั่งยืน

อีกครั้งสำหรับงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ "Improving the Quality of the Endoscope Reprocessing" จากความท้าทายตลอดการทำหัตถการด้วยเครื่องมือที่มีความซับซ้อนอย่างกล้องส่องตรวจ

NAMWIWAT และ Steelco เราจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อคุณภาพการล้างกล้องส่องตรวจที่ได้มาตรฐาน โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหัวข้อหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนทักษะ สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติจริงได้ ดังนี้

✅ Optimizing Endoscope Reprocessing
การเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการปฏิบัติของการล้างกล้องส่องตรวจ

✅ Management of clinical risk endoscopy
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานด้วยความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากร (Teamwork)

✅ The Clinical risk prevention
แนวทางการป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ด้วยวิถีการล้าง/ เก็บรักษาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

✅ The Standard of Endoscopy center design
ความสำคัญของการออกแบบศูนย์ส่องกล้องให้ได้มาตรฐาน

✅ Evidence base and Practice sharing
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สะท้อนข้อจำกัดที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานจริง

เป้าหมายท้ายที่สุดและนับเป็นการปลดล็อคความสำเร็จของการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง นั่นคือ ความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย (Patient Safety) ที่เราผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่นี้ยึดเป็นหัวใจตลอดการปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวข้อง