สื่อประชาสัมพันธ์

18 พ.ค. 65

นำวิวัฒน์ จับมือ กลุ่มปตท. ลุยธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคด้านสาธารณสุข

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
นำวิวัฒน์ จับมือ กลุ่มปตท. ลุยธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคด้านสาธารณสุข

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง(1992) จำกัด และ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด บริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกาศความสำเร็จในการเจรจาร่วมทุน มูลค่ากว่า 800 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 พ.ค 2565 เพื่อเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุขไทยและภูมิภาคอาเซียน พร้อมขับเคลื่อน New S-Curve มุ่งเดินหน้าวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รุกตลาดทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง(1992) จำกัด มีรากฐานการประกอบธุรกิจหลักทางด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์กลุ่มทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) ที่มีความเชี่ยวชาญมีฐานลูกค้าสำคัญเป็นโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศด้วยมาตรฐานสากลระดับเดียวกับยุโรปและอเมริกามาอย่างยาวนาน มากกว่า 50 ปี ตามวิสัยทัศน์ “To be a leading brand of medical product and service provider in the global healthcare market” เรามีพันธกิจที่ต้องวิจัยพัฒนา ผลิต จัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ดีที่สุด เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำในระดับสากล ส่งผลให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือในระดับโลก ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล อาทิ ASME, ISO 13485, ISO9001, ISO14001 และ CE Mark เป็นต้น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการหลักในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรัฐบาลไทยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ รวมถึง ฐานลูกค้าจากต่างประเทศ แผนยุทธศาสตร์ใหม่ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้วยแผนงานและงบลงทุน 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) รวมกว่า 9.4 แสนล้านบาท ตามกรอบวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond” ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” ที่จะเริ่มต้นในปี 2565 และต่อเนื่องไปอีก 5 ข้างหน้า นอกเหนือจากธุรกิจหลักด้านพลังงานแล้ว ปตท. ยังมุ่งธุรกิจใหม่ หนึ่งในนั้น คือ ธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ (Life Science) โดยการจัดตั้งบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ขึ้นเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมสาธารณสุขคนไทยให้มีความมั่นคง

ในความร่วมมือครั้งนี้ เป็นไปตามทิศทางการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ ผนึกความเชี่ยวชาญ ต่อยอดองค์ความรู้ มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงแก่สาธารณสุขไทยและภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสำคัญของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพของอาเซียนในอนาคต

ที่เกี่ยวข้อง