สื่อประชาสัมพันธ์

1 พ.ค. 67

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

ในครั้งนี้ นำวิวัฒน์ ได้เข้าร่วมนำเสนอเทคโนโลยีและทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วย OSA (Obstructive Sleep Apnea) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ เข้าร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อวิชาการ Intra Oral Negative Air Pressure

ที่เกี่ยวข้อง