สื่อประชาสัมพันธ์

14 ก.ค. 66

อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2566

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2566

เครื่องหมายการันตีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพการประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ 'นำวิวัฒน์' ในประเภทรางวัลสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้วยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานรองรับทั้งในระดับชาติและสากล ประกอบกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ธรรมภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ตอกย้ำว่า นำวิวัฒน์ เราเชื่อเสมอว่ารากฐานของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน บนความซื่อสัตย์ต่อทุกชีวิตจะสร้างความเชื่อมั่นจนนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจและสามารถยืนหยัดอยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้แข็งแกร่งมากขึ้นต่อไป

ที่เกี่ยวข้อง