สื่อประชาสัมพันธ์

26 ส.ค. 66

The Extraordinary Highlights from 25th CSSA,  A year of Sustainable Sterilizing Services!

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
The Extraordinary Highlights from 25th CSSA,  A year of Sustainable Sterilizing Services!

อีกปีแห่งการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการทำให้ปราศจากเชื้อสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน ทุกนวัตกรรมที่นำวิวัฒน์สร้างสรรค์และคิดค้นล้วนเกิดจากความเข้าใจในเป้าหมายการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในมาตรฐานเพื่อสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง (Patient Safety)

  

ไฮไลต์นวัตกรรมที่เราได้นำเสนอมากมายภายในงาน อาทิ
⭐️ Ultratop
เครื่องล้างอัลตราโซนิคแบบอัตโนมัติ ประหยัดเวลา สามารถล้างอุปกรณ์ที่ต้องการทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไปซับซ้อน พร้อมกับอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นท่อได้ในเวลาเดียวกัน 
⭐️ MTrack
Traceability Software ระบบปฏิบัติการที่ช่วยบริหารงานจัดการหน่วยจ่ายกลาง
⭐️ VMAX
เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 58% ขนาด 50 ลิตร เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยรอบการทำงานเพียง 18 นาที
⭐️ ETO abator
เครื่องบำบัดแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ลดความเสี่ยง สร้างความปลอดภัย ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์ทุกเครื่อง

       

อีกทั้งยังมีการจัดบรรยายวิชาการพิเศษ Lunch Symposium โดยอจ.สุวิทย์ แว่นเกตุ พร้อมด้วย Mr. Ben Siegmund International Sales Manager, Borer Chemie AG ในหัวข้อเรื่อง "Preserving Medical Devices & Enhancing Patient Safety" การยืดอายุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย การรับมือกับความท้าทายด้านคุณภาพน้ำด้วยนวัตกรรมแบบยั่งยืน

ที่เกี่ยวข้อง