สื่อประชาสัมพันธ์

13 พ.ค. 66

ZERO MEDICAL WASTE ขยะ(ติดเชื้อ)ที่ไม่เหมือนเดิม

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
ZERO MEDICAL WASTE ขยะ(ติดเชื้อ)ที่ไม่เหมือนเดิม

นำวิวัฒน์ร่วมมือกับ Green Road และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผนึกกำลังต่อยอดโครงการ “ขยะแลกบุญ" ที่ทางกรีนโรดได้คิดสานต่อมาตลอด 11 ปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้นำวิวัฒน์ได้นำทัพรวบรวมขยะติดเชื้อปริมาณ 30,000 กิโลกรัมหรือกว่า 30 ตัน จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการบำบัดฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงระบบ Hybrid Steam Steriliaztion ที่ทางบริษัทฯ ได้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม Infectious Waste Treatment ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้มาซึ่งขยะปลอดเชื้อที่สามารถชี้วัดด้วยทางชีวภาพ (Biological Indicator) ตามมาตรฐานทางการแพทย์ สู่ขยะที่ไม่เหมือนเดิมอย่างอิฐบล็อคและกระถางต้นไม้ เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยนำวิวัฒน์ เรายึดหลัก ขยะเท่ากับศูนย์ หรือ ZERO WASTE แนวคิดการใช้ชีวิตไม่ผลิตขยะ เมื่อทรัพยากรเกิดการหมุนเวียนความสมดุล ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดี ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนไปพร้อมกัน

ที่เกี่ยวข้อง