สื่อประชาสัมพันธ์

23 ก.พ. 66

เก็บตกภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่15

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
เก็บตกภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่15

นำวิวัฒน์ร่วมนำเสนอนวัตกรรมสนับสนุน ตัวช่วยตอบรับการปรับตัวในยุค Agile Era: Challenge, Cure and Care ยุทธวิธีรับมือสงครามมะเร็ง ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ นนทบุรี

   

ที่เกี่ยวข้อง