สื่อประชาสัมพันธ์

1 เม.ย. 63

อก. ตรวจประเมิณรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 2563

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
อก. ตรวจประเมิณรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 2563

คณะกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบการรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2563 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ศูนย์การเรียนรู้ NAM ACADEMY และนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในสายงานการทำให้ปราศจากเชื้อ โดยมีคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท นำวิวัฒน์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

ที่เกี่ยวข้อง