สื่อประชาสัมพันธ์

10 ม.ค. 67

HLD to STERILIZATION

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
HLD to STERILIZATION

นัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงจากการฆ่าเชื้อระดับสูงสู่การทำให้ปราศจากเชื้อในอดีต.. การส่องกล้องทางเดินอาหารเป็นเพียงการนำส่งกล้องขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรค แต่ทว่าวิวัฒนาการการทางการแพทย์ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนามาสู่การทำหัตถการหรือการผ่าตัดภายในช่องทางเดินอาหาร ด้วยเครื่องมือเฉพาะทางที่ถูกพัฒนาให้มีความสามารถรองรับการปฏิบัติงานที่ต้องการความละเอียดซับซ้อนขั้นสูง ลดข้อจำกัดในการรักษากล้องส่องตรวจบางประเภทจึงมีสถานะเป็น Critical Items ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ควรได้รับการทำความสะอาดในระดับปราศจากเชื้อ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สอดใส่เข้ากับเนื้อเยื่อร่างกายหรือเข้าสู่กระแสโลหิตโดยตรง เพื่อทำลายเชื้อสปอร์แบคทีเรียเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย

นำวิวัฒน์ เราได้นำร่องพัฒนานวัตกรรมที่ครบถ้วนในกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในระดับสูงในระดับปราศจากเชื้อของกล่องส่องตรวจที่มีความต่างด้านเวลาเมื่อเทียบกับ HLD เพียง 5 นาที*

ที่เกี่ยวข้อง