สื่อประชาสัมพันธ์

1 ส.ค. 63

กลุ่ม บริษัท นำวิวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการรับรอง Thailand Trust Mark (T MARK) ประจำปี 2563

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
กลุ่ม บริษัท นำวิวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการรับรอง Thailand Trust Mark (T MARK) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้บริหารกลุ่ม บริษัท นำวิวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เป็น 1 ใน 17 บริษัท ที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark (T Mark) ประจำปี 2563 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

โดยผู้ประกอบการไทยที่ผ่านเกณฑ์ต้องมีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และการดำเนินการที่ผ่านมา DITP ได้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อทำให้ตราสัญลักษณ์ T Mark เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ซื้อและผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถด้านการผลิตและด้านการแข่งขัน และเพื่อภาพลักษณ์ของสินค้าไทยสู่ระดับสากล

ที่เกี่ยวข้อง