สื่อประชาสัมพันธ์

29 พ.ค. 67

SERVISO Healthcare Solutions อีกความร่วมมือระหว่างนำวิวัฒน์และวิมุต ลุยธุรกิจให้บริการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
SERVISO Healthcare Solutions อีกความร่วมมือระหว่างนำวิวัฒน์และวิมุต ลุยธุรกิจให้บริการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

จากเป้าหมายพัฒนามาตรฐานบริการระบบสาธารณสุข ยกระดับความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย เกิดเป็นการร่วมทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้านงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการสุขภาพ (Healthcare Platform)

ภายใต้บริษัทร่วมทุนนามว่า 'บริษัท เซอร์วิโซ เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด' โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการงานสนับสนุนทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยได้รับมาตรฐาน ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อน Healthcare Ecosystem โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 บริการหลัก ดังนี้

- การให้บริการทำให้เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ (Sterile Processing Service)
 

- การให้บริการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ (Medical Waste Sterilization Service)

- การให้บริการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Service)

ทั้งนี้การดำเนินงานภายใต้บริษัทใหม่ เริ่มให้บริการแล้วจริงในโรงพยาบาลวิมุตและอยู่ในระหว่างการขยายบริการไปยังสถานพยาบาลทั้งหมดของเครือ และเตรียมเดินหน้าสู่การให้บริการในกลุ่มลูกค้าอื่นต่อไป

.

ที่เกี่ยวข้อง