สื่อประชาสัมพันธ์

9 ก.ค. 66

 The International Diamond Prize for Excellence in Quality 2023

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
 The International Diamond Prize for Excellence in Quality 2023

ความภาคภูมิใจสูงสุดกับรางวัลเวทีระดับโลก
นำวิวัฒน์ได้รับรางวัล The International Diamond Prize for Excellence in Quality จากสมาคมยุโรปเพื่อการวิจัยคุณภาพ (European Society for Quality Research : ESQR)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ nam ได้เข้ารับรางวัล พร้อมกล่าวสุนทรพจน์แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ "Deliver Better Health Solution" ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม 

The International Diamond Prize for Excellence in Quality เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เปรียบเสมือนเครื่องหมายสะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ บนความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจเทียบเท่าระดับสากล อีกทั้งเป็นการแสดงถึงเป็นองค์กรต้นแบบที่มีหลักการดำเนินธุรกิจที่ดี ภายใต้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล มุ่งสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัย

ความสำเร็จก้าวสำคัญของ นำวิวัฒน์ ในครั้งนี้ นับเป็นบรรทัดฐานที่ตอกย้ำให้เรามุ่งมั่นวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้นต่อยิ่งๆขึ้นไป

ที่เกี่ยวข้อง