สื่อประชาสัมพันธ์

1 ต.ค. 63

ผู้บริหารกลุ่มบริษัท นำวิวัฒน์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
ผู้บริหารกลุ่มบริษัท นำวิวัฒน์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”

รางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี” (Quality Persons Of The Year) จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน พร้อมอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ซึ่งควรค่าแก่การส่งเสริมเพื่อเชิดชูเกียรติยศสืบไป

ในโอกาสสำคัญแห่งปีนี้ นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท นำวิวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020" ภาคธุรกิจการแพทย์ ในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของไทย ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 50 ปี ด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบรับต่อความก้าวหน้าในวงการการแพทย์ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานและผู้มอบรางวัลในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ที่เกี่ยวข้อง