สื่อประชาสัมพันธ์

1 มี.ค. 62

ยกระดับงานระบบจ่ายกลาง ร.พ.มิงกาลาร์ ประเทศพม่า

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
ยกระดับงานระบบจ่ายกลาง ร.พ.มิงกาลาร์ ประเทศพม่า

กลุ่มบริษัท นำวิวัฒน์ ได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งระบบภายในห้อง CSSD โรงพยาบาลมิงกาลาร์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า อีกก้าวที่สำคัญกับการยกระดับมาตรฐานงานจ่ายกลาง เพื่อเสริมศักยภาพด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล

ที่เกี่ยวข้อง