ผู้นำ

ด้านเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
Leading Technology for Life

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

          หรือ “นำวิวัฒน์” ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข รวมถึงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร

            อาทิ ให้บริการหลังการขาย การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการทำให้เครื่องมือและ อุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ บริการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์และบริการวางแผนและปรับปรุงพื้นที่ส่วนงานจ่ายกลางของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นต้น

            ซึ่งบริษัทมีฐานลูกค้าสำคัญเป็นโรงพยาบาลและหน่วยงาน องค์กรทางด้านสาธารณสุขกว่า 1,200 แห่ง ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศด้วยมาตรฐานสากล เทียบเท่ายุโรปและอเมริกามาอย่างยาวนานด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 50 ปี บริษัทส่งเสริมการวิจัยพัฒนา ผลิต จัดหา เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล อาทิ ASME, ISO13485, ISO9001, ISO14001, CE Mark และ PED เป็นต้น

เกี่ยวกับเรา

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. กลุ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์
(SM : Manufacture and Sales of Medical Devices)

2. กลุ่มผลิตและจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
(CS : Manufacture and Sales of Medical Consumables)

3. กลุ่มงานให้บริการ
(SV : Services)

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูล
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูล
กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทางการแพทย์
กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทางการแพทย์
กลุ่มวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
กลุ่มวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
กลุ่มวัสดุตัวชี้วัดในการทำให้ปราศจากเชื้อ
กลุ่มวัสดุตัวชี้วัดในการทำให้ปราศจากเชื้อ
กลุ่มสินค้าทำความสะอาดทางการแพทย์
กลุ่มสินค้าทำความสะอาดทางการแพทย์

ฐานลูกค้าสำคัญ

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เรามีฐานลูกค้าสำคัญเป็นโรงพยาบาลและหน่วยงานองค์กรทางด้านสาธารณสุขกว่า 1,200 แห่ง
ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจในความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 50 ปี
ในฐานะผู้ผลิต จัดจำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล

อาทิ ASME, ISO13485, ISO9001, ISO14001, CE Mark และ PED เป็นต้น

ข่าวสารและอัพเดทของเรา

ศูนย์รวบรวมข้อมูล / ข่าวสารทางการแพทย์และความเคลื่อนไหวองค์กร