สื่อประชาสัมพันธ์

18 เม.ย. 66

ต่อยอดเปิดประตูสู่อ่าวอาหรับ

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
ต่อยอดเปิดประตูสู่อ่าวอาหรับ

 
นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายอิสซา อับดุลเลาะฮ์ ญาบิร อัล อาลาวี (H.E. Mr. Issa Abdullah Jaber Al Alawi) เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย ในโอกาสนี้นำวิวัฒน์ได้รับเกียรติ ในฐานะผู้ประกอบการไทยเข้าหารือความร่วมมือและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและรัฐสุลต่านโอมานในอนาคต

สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ทางการทูตกว่า 40 ปีระหว่างไทยและโอมาน รัฐบาลประเทศโอมานได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการร่วมมือลงทุนเศรษฐกิจผ่านนโยบายส่งเสริมให้ต่างชาติเข้าร่วมลงทุนการค้าในประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจด้านสาธารณสุขและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ยังมีช่องว่างการเติบโตและขยายฐานการผลิตในระดับสากล พร้อมข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศแถบตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกา รวมถึงสหรัฐอเมริกาในอนาคตต่อไป ซึ่งนับเป็นประตูแห่งโอกาสที่สอดคล้องต่อเป้าหมายของนำวิวัฒน์ที่เรามุ่งมั่นเติบโตในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำต่อไปอย่างมั่นคงในระดับสากล

ที่เกี่ยวข้อง