ผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อในอากาศและผิวสัมผัส

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อในอากาศและผิวสัมผัส

ผลิตภัณฑ์จำเพาะสำหรับป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในอากาศและลดอัตราการติดเชื้อจากการสัมผัสบริเวณพื้นผิวสัมผัส

AirSON
AirSON

เครื่องอบฆ่าเชื้อบนพื้นผิวและในอากาศ

AirSON STA
AirSON STA

เครื่องอบฆ่าเชื้อบนพื้นผิวและในอากาศ

AAVI รุ่น A600
AAVI รุ่น A600

เครื่องฆ่าเชื้อและกำจัดฝุ่นละอองในอากาศ

AAVI รุ่น Leaf
AAVI รุ่น Leaf

เครื่องฆ่าเชื้อและกำจัดฝุ่นละอองในอากาศ