ผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์จำเพาะใช้ในการบำบัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เครื่องบำบัดขยะติดเชื้อด้วยการบดย่อยและฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติ
เครื่องบำบัดขยะติดเชื้อด้วยการบดย่อยและฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติ

เครื่องบำบัดขยะติดเชื้อ

เครื่องบดเข็มและของมีคมทางการแพทย์
เครื่องบดเข็มและของมีคมทางการแพทย์

เครื่่องบดเข็ม

เครื่องล้างและฆ่าเชื้อถังขยะติดเชื้อ
ชนิดเปิด-ปิดแบบอัตโนมัติ
เครื่องล้างและฆ่าเชื้อถังขยะติดเชื้อ ชนิดเปิด-ปิดแบบอัตโนมัติ

เครื่องล้างและฆ่าเชื้อถังขยะติดเชื้อ