ผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูล

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูล

ระบบซอร์ฟแวร์เฉพาะรองรับการบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ เชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในกระบวนทำให้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์สะอาดและปราศจากเชื้อ

MTrack
MTrack

ระบบปฏิบัติการบริหารหน่วยจ่ายกลาง (CSSD)

MTrack Plus
MTrack Plus

ระบบปฏิบัติการบริหารหน่วยจ่ายกลาง (CSSD)

MTrack Pro
MTrack Pro

ระบบปฏิบัติการบริหารหน่วยจ่ายกลาง (CSSD)