ผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและปราศจากเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและปราศจากเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์จำเพาะใช้ในการล้างทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชิ้อเครื่องมือทางการแพทย์

A8 - Tabletop
A8 - Tabletop

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดตั้งโต๊ะ

A8
A8

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

A9
A9

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

ETIGO (EO Gas)
ETIGO (EO Gas)

เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100%

FORMAT
LTSF
(FO)
FORMAT LTSF (FO)

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สฟอร์มาลดิไฮด์ 2%

HYDRO (H2O2)
HYDRO (H2O2)

เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

Ultrasonic
Ultrasonic

เครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิก

Clenex
Clenex

เครื่องล้างสายยางอัติโนมัติ พร้อมอบแห้ง

Timex
Timex

เครื่องอบและเป่าแห้ง